Antituberkolozni dizpanzer u Aranđelovcu neće raditi do 11.marta – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Antituberkolozni dizpanzer u Aranđelovcu neće raditi do 11.marta

Antituberkolozni dizpanzer u Aranđelovcu neće raditi do 11.marta

 

Zbog korišćenja godišnjih odmora, Antituberkolozni dizpanzer u Aranđelovcu neće raditi do 11.marta. Svi pacijenti koji imaju potrebu za detaljnom djagnostikom upućuju se od strane izabranog lekara u Opštu bolnicu Aranmđelovac na snimanje pluća. Izabrani lekar, na osnovu očitanog snimka odlučuje o daljem toku lečenja pacijenta.