Danas ističe rok za plaćanje treće rate godišnjeg poreza na imovinu – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Danas ističe rok za plaćanje treće rate godišnjeg poreza na imovinu

Danas ističe rok za plaćanje treće rate godišnjeg poreza na imovinu

Foto: rtvsunce.com

Rok za plaćanje treće rate godišnjeg poreza na imovinu ističe danas. Nakon te uplate, građanima je ostala poslednja četvrta rata, za koju rok ističe 15. novembra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obaveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.