Danas je Aranđelovdan – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Danas je Aranđelovdan

Danas je Aranđelovdan

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Sabor Svetog Arhangela Mihaila, praznik u narodu poznatiji kao Aranđelovdan. 

Sabor Svetog Arhangela Mihaila upisan je u crkvenom kalendaru crvenim slovom i veoma je poštovan među pravoslavcima. Uvek se obeležava 21.novembra u znak sećanja na jednog od anđela koji su se sa vojskom svih anđela suprotstavili silama zla.

Anđeli su duhovna, bestelesna bića, izvršavaju Božiju promisao, ima ih veoma mnogo i prema hijerarhiji podeljeni su u devet rangova ili činova.

Najviši među anđelima su sedmorica arhanđela, među kojima je Mihailo, koji ima još i titulu arhistratiga, po kojem je ovaj praznik dobio ime.

Veruje se da je anđeo Mihailo prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava “onog koji je kao Bog”. Na grčkom jeziku reč “arhi” znači glavni, prvi, a “angelos” znači vesnik, anđeo.

Verovanje kaže da taj anđeo nije umro i da i dalje po potrebi silazi među ljude, na zemlju, kao putnik ili prosjak.

Arhanđel Mihailo je, prema verovanju, “živi svetac” i u narodu postoji pogrešna tradicija da slavari ne spremaju žito (koljivo) za Aranđelovdan i Ilindan, jer kažu da su to “živi sveci”.

Istina je da ne postoje “mrtvi sveci”. Svi svetitelji su živi, jer u Bogu niko ne može biti mrtav, pošto je Bog – Bog živih a ne mrtvih.

Među anđelima vlada savršeno jednomislije, jednodušnost i ljubav, a uz to još i potpuna poslušnost nižih činova višim činovima i svih ukupno svetoj volji Božijoj.

Svaki narod, kao i svaki hrišćanin, ima svoga anđela zaštitnika.

Sveti vladika Nikolaj Žički zapisao je u “Ohridskom prologu” da treba uvek imati na umu da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga anđela zaštitnika, a na dan Strašnog suda sabraće ce sve ogromno mnoštvo anđela nebesnih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće ce dela, riječi i pomisli svakog čovjeka.

Na ikonama se arhanđeo Mihailo predstavlja sa krilima, u vojvodskoj odeždi, sa mačem u jednoj i kantarom u drugoj ruci, jer prema narodnom verovanju, on u času smrti uzima ljudsku dušu.