Dodeljena priznanja lokalnim samoupravama u oblasti dobre uprave – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Dodeljena priznanja lokalnim samoupravama u oblasti dobre uprave

Dodeljena priznanja lokalnim samoupravama u oblasti dobre uprave

Foto: Pulsonline

 

U okviru projekta „Unapredjenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou” kao dela šireg programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapredjenje dobrog upravljanja I socijalne uključenosti – Swiss PRO” koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, Ministarstvo državne uprave I lokalne samouprave I Stalna konferencija gradova I opština dodelili su nagrade I priznanja namenjene gradovima, opštinama I gradskim opštinama, koji su u 2018. Godini najviše doprineli razvoju I primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji.