Inkasantska služba JKP „Bukulja“ je na terenu i očitava potrošnju na Jun 2019. godine – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Inkasantska služba JKP „Bukulja“ je na terenu i očitava potrošnju na Jun 2019. godine

Inkasantska služba JKP „Bukulja“ je na terenu i očitava potrošnju na Jun 2019. godine

JKP „Bukulja“ obaveštava potrošače opštine Aranđelovac koji koriste vodu iz gradskog vodovoda da je inkasantska služba JKP „Bukulja“ na terenu i očitavanje potrošnje vode za JUN 2019. godine je pri kraju. Potrošače koji sami očitavju svoju potrošnju podsećamo da stanja sa brojila dostave najkasnije do srede 28.06.2019. godine na šalter reklamacija i informacija ili telefonom na broj 711-300.

Potrošači mogu iskoristiti priliku da do 29.06.2019. godine izmire svoje obaveze za komunalne usluge prema JKP“Bukulja“ i ostvare popust na redovnost od 10% za fizička lica.

Takođe, obaveštavaju potrošače opštine Aranđelovac da su u pripremi utuženja za zaostala dugovanja prema JKP „Bukulja“ i pozivaju se na izmirenje svojih obaveza uz mogućnost sklapanja reprograma na zaostala dugovanja kako svoja zaduženja ne bi uvećali za troškove utuženja i zakonsku zateznu kamatu.
Za dogovor oko izmirenja predmetnog duga potrošači se mogu obratiti u direkciji JKP „Bukulja“, kancelarija br 7, kod referenta po utuženim predmetima da bi postigli dogovor o načinu izmirenja svojih drugovanja.

Redovnim izmirenjem obaveza prema JKP „Bukulja“, osim što potrošači stiču pravo na značajan popust, omogućavaju i JKP „Bukulja“ da uspešno obavlja svoj posao i da redovno isporučuje kvalitetnu i bezbednu vodu za piće.