Inspektori kreću u kontrolu: Ko nema upravnika… – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Inspektori kreću u kontrolu: Ko nema upravnika…

Inspektori kreću u kontrolu: Ko nema upravnika…

 

Zvanični rok za upis zgrada u registar je istekao 12. decembra, a prvi prinudni upravnici u Beogradu se očekuju nakon što Skupština grada propiše cene za obavljanje poslova prinudnih upravnika, rečeno je Tanjugu u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove.

Tada će se steći uslovi za angažovanje prinudnih upravnika, kažu u Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove.

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada utvrđena je obaveza vođenja Registra stambenih zajednica – elektronske baza podataka i dokumenata sa podacima o stambenim zajednicama propisani tim zakonom i podzakonskim aktima.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove za sada nema evidentirane podatke o zahtevima stambenih zajednica za angažovanje prinudnih upravnika.

U Sekretarijatu podsećaju da cilj Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada nije uvođenje prinudnih upravnika, već ostvarivanje javnog interesa kroz unapređenje uslova stanovanja građana, očuvanje i unapređenje vrednosti stambenog fonda uz podizanje energetske efikasnosti i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i racionalno korišćenje resursa.

Takođe, cilj je usklađivanje ekonomskog i socijalnog razvoja i zaštite životne sredine prilikom razvoja stambenog sektora, što se postiže efikasnim upravljanjem i održavanjem zgrada za koje je zakon stvorio odličan okvir, naglašavaju Sekretarijatu.

U Ministarstvu građevinarstva je ranije rečeno Tanjugu da će komunalni inspektori narednih dana početi u svim gradovima da proveravaju da li su zgrade upisane i ako nisu da će imati rok od mesec dana da to urade i izjasne se ko će upravljati zgradom. Ako i to ne učine dobiće prinudnog upravnika.

U Srbiji, prema podacima tog ministarstva do sada je u registar stambenih zajednica upisano oko 24.600 zgrada.

Od tog broja do sada registrovanih zgrada oko 90 odsto njih se izjasnilo za to da o zgradi brine ‘komšija’, a 10 odsto za profesionalne upravnike.

U ministarstvu kažu da je samo tokom prethodne sedmice bilo više od 1.000 novoregistrovanih zgrada i da se njihov broj sve više povećava, kao i da je bilo slučajeva da stanari sami traže da im se dodeli profesionalni upravnik.

Pomoćnica ministarke građevine Jovanka Atanacković je podsetila da je 12. decembra prošao rok od šest meseci za upis zgrada i istakla da da to ne znači da one i posle tog datuma ne mogu da se registruju već samo da su se stekli uslovi za inspekcijski nadzor.

Zgrade su do tog datuma mogle samostalno da izaberu da li će o zgradi brinuti upravnik odnosno neko od stanara ili profesinalni upravnik, koji je prošao obuku i položio testove u Privrednoj komori Srbije.

Očekuje se da ovih dana u svim gradovima i opštinama počne inspekcijski nadzor, pošto su prošli novogodišnji i božićni praznici. Komunalni inspektori će izaći na teren i proveriti da li je zgrada upisana i ako nije zapisnički će to konstatovati i izdati nalog. Tako da možemo očekivati u narednim mesecima, kada isteknu ti rokovi, uvođenje prinudne uprave“, navela je ona.

Prema rečima Atanackovićke, prvi zadatak prinudnog upravnika biće da registruje zgradu i da nakon toga sa stanarima popriča o daljem načinu upravljanja, dok stanari i dalje imaju mogućnost da izaberu upravnika – komšiju ili izaberu drugog profesionalnog upravnika, kojeg bi angažovali po ugovoru.

Profesionalni i prinudni upravnik se svakako plaća, gradovi su bili u obavezi i većina njih se organizovala, a neki su sada u procesu donošenja odluke o visini naknade prinudnog upravnika. To će biti poslednji korak da se steknu uslovi i uvede prinudna uprava“, kazala je Atanacković.