Javni poziv „Da ravnopravnost postane stvarnost“ – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Javni poziv „Da ravnopravnost postane stvarnost“

Javni poziv „Da ravnopravnost postane stvarnost“

Program Swiss PRO je u okviru javnog poziva „Da ravnopravnost postane stvarnost“ podržao je novčano 28 lokalnih samouprava,među kojima  I Aranđelovac, da realizuju projekte koji imaju za cilj osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Opština Aranđelovac je dobila 3390 evra za projekat “Osnaživanje žena iz ruralnih sredina opštine Aranđelovac u socijalnom i preduzetničkom kontekstu“. Ukupan broj korisnica koje učestvuju u projektu je 40.

Uz podršku Vlade Švajcarske vrednu više od 90.000 evra i doprinos lokalnih samouprava u iznosu od 25.000 evra biće realizovane aktivnosti koje doprinose povećanju učešća žena u procesu donošenja odluka, unapređenju položaja žena u lokalnoj zajednici, naročito žena na selu i pripadnica ranjivih grupa, kao i ekonomskom osnaživanju, zdravlju žena i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.