Javni poziv za dodelu sredstava talentovanim stvaraocima u oblasti nauke, kulture i umetnosti – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Javni poziv za dodelu sredstava talentovanim stvaraocima u oblasti nauke, kulture i umetnosti

Javni poziv za dodelu sredstava talentovanim stvaraocima u oblasti nauke, kulture i umetnosti

 

Komisija za podršku talentovanim stvaraocima Opštine Aranđelovac raspisala je javni poziv za dodelu sredstava talentovanim stvaraocima u oblasti nauke, kulture i umetnosti za 2019.godinu.

Javni poziv se odnosi na pokriće materijalnih troškova za stručno usavršavanje kao i promovisanje kulturnog, umetničkog i naučnog stvaralaštva. Pravo na učešće u javnom pozivu imaju učenici osnovnihi i srednjih škola, studenti strukovnih, specijalističkih i master studija kao i lica koja pohađaju doktorske studije a koja u trenutku podnošenja zahteva imaju manje od 30 godina.

U ove svrhe opredeljeno je 900.000 dinara.