JKP Bukulja, kvalitet vode na javnim česmama – RTV SUNCE Arandjelovac