JKP „Bukulja“ nudi reprogram duga za velike dužnike – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » JKP „Bukulja“ nudi reprogram duga za velike dužnike

JKP „Bukulja“ nudi reprogram duga za velike dužnike

 

Pored niza povoljnosti koje JKP „Bukulja“ Aranđelovac nudi svojim korisnicima usluga i dalje postoji veliki broj potrošača koji prema JKP-u imaju velika dugovanja, zbog čega su nerado prinuđeni da organizuju akcije utuženja i isključenja na glavnoj vodovodnoj liniji, što uključuje i ukidanje vodovodnog priključka potrošača sa zaostalim dugovanjem za vodu koju isporučujemo iz gradskog vodovoda.

S obzirom da ovakve nepopularne mere nikome nisu u interesu, jer dodatno povećavaju troškove i neprijatnost, pozivamo sve potrošače opštine Aranđelovac koji imaju zaostala dugovanja prema JKP „Bukulja“ na izmirenje svojih obaveza uz mogućnost sklapanja reprograma na zaostala dugovanja. Za dogovor oko izmirenja predmetnog duga potrošači se mogu obratiti u direkciji JKP „Bukulja“, kancelarija br 7, kod referenta po utuženim predmetima kako bi postigli dogovor o načinu izmirenja svojih drugovanja.

U toku je i akcija sklapanja reprograma za velike dužnike u kojoj će predmetni dug moći da se otplaćuju na veći broj rata- do 5 godina.
Pored akcija isključenja dužnika sa zaostalim dugovanjem, organizuju sa pojačanim intenzitetom i akcije isključenja nelegalnih priključaka.
Podsećamo da potrošači mogu iskoristiti priliku da u roku dospeća izmire svoje obaveze za komunalne usluge prema JKP“Bukulja“ i ostvare popust na redovnost:
– za pravna lica: do 15-og u mesecu i ostvare popust od 5%;
– za fizička lica: do poslednjeg dana u mesecu i ostvare popust od 10% .
Zahvaljujemo se svim potrošačima koji redovno izmiruju obaveze prema JKP „Bukulja“, jer osim što potrošači stiču pravo na značajan popust, omogućavaju i JKP „Bukulja“ da uspešno obavlja svoj posao i da redovno isporučuje kvalitetnu i bezbednu vodu za piće.