Konkurs za upis 200 polaznika za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Konkurs za upis 200 polaznika za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Konkurs za upis 200 polaznika za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je objavljen konkurs za upis 200 polaznika za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica. Zainteresovani se mogu prijaviti zaključno sa 9. aprilom 2019. godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs;
  • da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
  • da ima završenu srednju školu;
  • da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
  • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;
  • da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti;

Iz nadležnog Ministrastva napominju da pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa zainteresovana lica mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.