Mere za podsticanje zapošljavanja – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Mere za podsticanje zapošljavanja

Mere za podsticanje zapošljavanja

Podsećamo na to da su još uvek aktuelni javni pozivi koje je nacionalna služba za zapošljavanje oglasila u februaru ove godine. Cilj je da se što veći broj poslodavaca upozna sa merama za podsticanje zapošljavanja, kao i da se privuki oni koji do sada nisu koristili sredstva nacionalne službe.

Planirano je da se finansijskim merama u ovoj godini obuhvati nezaposlena lica. Mere koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, kreirane su da stimulištu zapošljavanje teže zapošljivih kategorija nezaposlenih.

nsz nacionalna sluzba zaposljavanje nezaposleni posao

RTV

„Reč je prvenstveno o mladima ispod 30 godina, zatim o starijima od 50 godina, zatim o licima sa invaliditetom, licima romske nacionalnosti, onima koji su dugoročno nezaposleni, licima koji su primaoci socijalne novčane pomoći i druge posebno osetljive kategorije društva“, rekla je Đurđina Mačak, PR saradnik Filijale Novi Sad NSZ-A.

Poslodavci se mogu odlučiti za programe pripravnika za mlade, sticanja praktičnih znanja za niskokvalifikovane i dugoročno nezaposlene, jednokratnu subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novoootvorenim radnim mestima i subvenicije za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Poslodavci koji mogu da konkurišu na Javne pozive, moraju da ispunjavaju određene uslove.

Javni poziv za jednokratne subvencije i program pripravnika, otvoreni su do 29. novembra, a za programe za osobe sa invaliditetom, otvoreni su do kraja 2019-e.