Ministarstvo: U pripremi novi sistem fiskalizacije – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Ministarstvo: U pripremi novi sistem fiskalizacije

Ministarstvo: U pripremi novi sistem fiskalizacije

Free Images

Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju Nacrta zakona o fiskalizaciji, a u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

Novim sistemom stvaraju se uslovi Poreskoj upravi za efikasnije praćenje i kontrolu poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza. Pored toga, novim zakonskim rešenjem predviđeno je da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa.