MMF: Uspešno završena sedma revizija stendbaj aranžmana sa Srbijom – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » MMF: Uspešno završena sedma revizija stendbaj aranžmana sa Srbijom

MMF: Uspešno završena sedma revizija stendbaj aranžmana sa Srbijom

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo je odluku o uspešnom završetku sedmog razmatranja rezultata stend-baj aranžmana Srbije. Ocena je da se inflacija kreće u granicama dozvoljene, dok je deficit platnog bilansa značajno smanjen.