Nacionalna nedelja promocije dojenja – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Nacionalna nedelja promocije dojenja

Nacionalna nedelja promocije dojenja

U skladu sa „KALENDAROM ZDRAVLjA“ 40. nedelja u godini je „NACIONALNA NEDELjA PROMOCIJE DOJENjA“ u Republici Srbiji. Nacionalna nedelja dojenja 2019. obeležava se od 30.09. do 07.10. pod sloganom „Osnažimo roditelje, omogućimo dojenje“.

Podršku majkama koje doje moguće je obezbediti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža uža, ali i šira porodica. Potrebna je podrška šire okoline, zdravstvenih radnika, prijatelja, kao i zajednice u celini. Lako dostupna, najnovija naučna dostignuća i informacije zasnovane na dokazima majkama i porodicama omogućiće lakše odluke i prevazilaženje poteškoća koje mogu uticati na dojenje i tok dojenja.

Dojenje je deo reproduktivnog ciklusa, a žene bi trebalo da budu u mogućnosti da kombinuju dojenje i plaćeni rad bez diskriminacije ili nepovoljnog položaja. Neophodna je zajednička akcija da bismo obezbedili radnu sredinu u kojoj žene u državnom i privatnom sektoru imaju roditeljsku socijalnu zaštitu koja im je potrebna. Dokazi o koristima dojenja su nam dostupni. Znamo da dojenje pomaže preživljavanju odojčadi i pomaže im da napreduju, ima dugoročne zdravstvene koristi za žene, ali i ekonomske koristi za sve.