Nagrađeni vukovci ekonomsko-ugostiteljske škole – RTV SUNCE Arandjelovac