Održana vanredna sednica SO Topola – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Održana vanredna sednica SO Topola

Održana vanredna sednica SO Topola

Predsednik SO Topola Dragan Jovanović zakazao je juče vanrednu sednicu lokalnog parlamenta.

Na dnevnom redu je bilo šest tačaka, a sednici je prisustvovalo 28 odbornika.
Odbornici su dali saglasnost Domu zdravlja „Sveti Đorđe“ da preuzme na trajno korišćenje putničko vozilo marke Citroen C – 8 sa sedam sedišta za prevoz pacijenata na dijalizu.
“Vozilo je doniralo ministarstvo pravde iz kontigenta trajno oduzetih vozila iz predmeta osuđenima za krivična dela, i ovom prilikom zahvaljujem ministarki Neli Kuburović što je baš odabrala Topolu,“ rekao je predsednik SO Dragan Jovanović.
Pred odbornicima se našla i tačka vezana za zakup koncesionara zemljišta na kome se nalazi gradska deponija, a tiče se primarne reciklaže otpada u fazama. Predviđena je najpre primarna reciklaža smeća u kojoj će se odvajati sve što se može dalje koristiti a u drugoj fazi izgradnja biogasne stanice. Firma koncesionar je „Grin eko“ i dobila je koncesiju na 25 godina, dok će opština za to vreme pratiti dinamiku sprovođenja projekta i sve standarde u zaštiti životne sredine.
„Odlukom Vlade Srbije postali smo vlasnici celokupnog zemljišta na kojem se nalazi deponija, vreme je da to verifikujemo i uvedemo u posed preduzeće koje će napokon krenuti sa primarnom reciklažom otpada i da na trajni način rešimo ovaj problem“, dodao je Jovanović.
Treća, četvrta i peta tačka odnosile su se na usklađivanje sistematizacije u Biblioteci, Kulturnom centru i turističkoj organizaciji sa odlukom o maksimalnom broju zaposlenih. Sistematizacijom je utvrđeno da postoji višak zaposlenih i to po jedno u Kulturnom centru i Biblioteci a potrebno je zaposliti dvoje u novoizgrađenom Vizitorskom centru.
“Zbog zabrane zapošljavanja ne možemo primiti nikoga sa strane, tako da će biti urađena unutrašnja preraspodela, uskoro se očekuje otvaranje ovog objekta tako da je bilo neophodno zaposliti potrebne kadrove, “ naglasio je Jovanović.
Šesta tačka odnosila se na izbor članova Nadzornog odbora JKSP “Topola”. Odbornici su za predsednika NO izabrali Dragana Radivojevića a za članove Verka Kačarevića i Marka Dragićevića.

Top Pres / Marija Lazarević