Paunović: Nastaviti borbu za prava žena – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Paunović: Nastaviti borbu za prava žena

Paunović: Nastaviti borbu za prava žena

Suzana Paunović je povodom Međunarodnog dana žena istakla da žene, koje čine polovinu populacije u Srbiji, treba da budu još više uključene u promene i rešenja koja utiču na razvoj demokratskog društva.

„Ovaj dan treba da nas podseti na hrabre i jake žene koje su uspele da pobede i odbrane svoja osnovna ljudska prava i postave temelj rodne ravnopravnosti“, rekla je Paunovićeva.

Dodaje da je aktivizam žena nezaustavljiv proces, koji treba da dovede do još veće zastupljenosti žena u institucijama države i društva.

„Dan žena treba da nas pokrene da još više vremena i truda, svaki dan u godini, posvetimo ravnopravnosti, toleranciji, poštovanju, solidarnosti i opštem dobru, vrednostima za koje se svi zajedno zalažemo“, navela je Paunovićeva u saopštenju.

Kako se navodi, doprinos žena u svim segmentima razvoja naše države je nemerljiv, stoga žene moraju imati zasluženu ulogu u društvu.

Prema njenim rečima, Vlada će nastaviti da podržava aktivnosti na unapređenju političkog, društvenog i ekonomskog položaja žena, posebno žena iz ruralnih sredina, kao i uklanjanju svih oblika diskriminacije i postizanju visokih standarda u ravnopravnosti polova.

Uz konstataciju da su danas žene stub ne samo porodica, već i društva, Paunovićeva je ukazala na to da još uvek postoji određen broj slučajeva gde žene ne uživaju prava koja su zagarantovana ne samo zakonima već i nečim što jedno demokratsko društvo, kao što je naše, treba da nosi.

„Svi mi zajedno moramo da pomognemo da žene iz godine u godinu uživaju veća prava“, istakla je Paunovićeva.

Ističe da je pred nama još uvek dugačak put, i da se mora nastaviti borba za prava žena kako bi se narednim generacijama obezbedila još bolja budućnost.

Podseća da je poslednjih godina na polju unapređenja ženskih prava postignut značajan napredak, ali da su mnoge žene i danas izložene raznim oblicima nasilja i da su i u najrazvijenijim zemljama neretko manje plaćene od muških kolega.

„Prema statistici, u prethodnoj godini stradalo je 28 ženskih života i uprkos svim naporima države da stane na put nasilju, još uvek je neophodno raditi na podizanju svesti celokupnog društva o značaju sprečavanja i prijave nasilja“, zaključila je Paunovićeva.

Međunarodni dan žena je posvećen ženama i slavi se svake godine 8. marta. Taj dan je nastao kao dan borbe za ženska ljudska prava, odnosno dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Izvor: rts.rs