Pijemo ispravnu vodu, potvrdio redovan izveštaj Instituta za javno zdravlje – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Pijemo ispravnu vodu, potvrdio redovan izveštaj Instituta za javno zdravlje

Pijemo ispravnu vodu, potvrdio redovan izveštaj Instituta za javno zdravlje

 

Redovan izveštaj za predhodnu nedelju na osnovu uzoraka od 11.09.2018. godine iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac o ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovoda potvrdio je da svi parametri koji se mere u vodi (mikrobiološki i hemijski) ODGOVARAJU vrednostima propisanih Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99)

Analiza vode vršena je na osnovu uzoraka uzetih sa 7 lokacija u gradu nasumično izabranih iz Aranđelovačke vodovodne mreže, a ovog puta uzorci vode su uzeti sa sledećih lokacija:

• Filter stanica – voda sa česme u filter stanici
• Auto klinika – voda sa česme u perionici
• STR „Jabuka“ – voda sa česme u prodaji
• Medicina rada „Šamot“ – voda sa česme u kartoteci
• Poslastičarnica „Park“- voda sa česme u šanku
• Kafe „Lisabon“ – voda sa česme u šanku
• Pekara „Duško“ – voda sa česme u pekari

Vrsta ispitivanja: mikrobiološko i hemijsko

Uzorkovanje vode vršio je nadležni iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac gospodin Dragoš Dimović, a uzorkovanju je prisustvovala Snežana Orlović –hemijski tehničar u JKP „Bukulja“ Aranđelovac.