Počinje uvođenje u vojnu evidenciju – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Počinje uvođenje u vojnu evidenciju

Počinje uvođenje u vojnu evidenciju

 

Ministarstvo odbrane raspisalo je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2000. godine, kao i mladića starijih godišta (od 1988. do 1999. godine) koji iz bilo kojih razloga nisu uvedeni u evidenciju vojnih obveznika. Uvođenje u vojnu evidenciju može se izvršiti u periodu od 16. januara do 28. februara, u Centru Ministarstva odbrane Aranđelovac u Ulici Cara Dušana broj 2, u zgradi Policijske stanice Aranđelovac, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Lica koja se uvode u vojnu evidenciju potrebno je da ponesu ličnu kartu na uvid, a ukoliko ne poseduju ličnu kartu potrebno je da na uvid ponesu drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. 22.i 23.januara je uvođenje svih regruta čije je početno slovo prezimena A, B, V i G, 24. i 25.januara- sa početnim slovom prezimena D, Đ, E, Ž, Z i I, 26.i 29.januara J, K, L i Lj, 30. i 31.januara  se prijavljuju regruti čije prezime počinje slovom M, 13.i 14.februara sa početnim slovom N, NJ, O i P, 19. I 20.februara sa R i S, 21.i 22.februara sa T,Ć, U, F, H, C, Č, DŽ i Š. 26, 27. i 28.februara je uvođenje u vojnu eviodenciju svih regruta koji se iz opravdanih razloga nisu odazvali u ranijim terminima.