Preporuka Štaba za vanredne situacije Opštine Topola – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Preporuka Štaba za vanredne situacije Opštine Topola

Preporuka Štaba za vanredne situacije Opštine Topola

Štab za vanredne situacije opštine Topola, na sednici održanoj 18. jula 2019. godine, doneo je zaključak kojim se skreće pažnja građanima opštine Topola da u nastupajućem periodu – jul-avgust, preduzmu prvenstveno preventivne mere zaštite radi sprečavanja nastanka požara i elementarnih nepogoda.

Posebno se skreće pažnja svim privrednim društvima, zemljoradničkim zadrugama, ustanovama ili drugim pravnim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima koji vrše žetvene radove da su dužni da se pridržavaju člana 49. i 50. Zakona o zaštiti od požara, koji propisuje preduzimanje posebnih mera zaštite strnih useva od požara, zabranjuje njihovo spaljivanje, kao i spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Lice koje je izazvalo požar dužno je da Vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije u skladu sa posebnim propisima.