Prodaja imovine modne konfekcije „Rudnik” – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Prodaja imovine modne konfekcije „Rudnik”

Prodaja imovine modne konfekcije „Rudnik”

 

Gornji Milanovac, Topola – AD MK „Rudnik” iz Gornjeg Milanovca oglašava prodaju nepokretne i pokretne imovine javnim nadmetanjem.

Predmet prodaje je nepokretna imovina, koju čini objekti koji se nalaze na k.p. br. 199 KO Topola i to zgrada tekstilne industrije površine 2.620 m2 i pomoćne zgrade 123m2 kao i pokretna imovina (oprema i kancelarijski nameštaj po specifikaciji). Početna cena je 19.223.583 dinara.

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije.

Javno nadmetanje održaće se 29. juna u 11.00 časova na adresi Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Centar za stečaj, Terazije 3, Beograd.
Regisracija učesnika počinje u 9.00 časova, a završava se u 10.50 na istoj adresi.

Ovlašćeno lice je poverenik Milutin Obradović.

Glas zapadne Srbije