Proverite da li ste upisani u birački spisak – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Proverite da li ste upisani u birački spisak

Proverite da li ste upisani u birački spisak

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je sve građane koji su prijavljeni na teritoriji Beograda, Aranđelovca i Bora da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak i da li su im upisani tačni lični podaci, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim lokalnim izborima za odbornike skupštine grada i opština 4. marta.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Jedinstveni birački spisak (JBS) je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vodi JBS, dok ažuriranje birackog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak. U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Srbije odnosno lica koja imaju biračko pravo i to prema mestu prebivališta.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opštinskoj odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta.

Izvor: RTS