Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu 14. februar – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu 14. februar

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu 14. februar

 

Svi koji svoje obaveze ne ispune do 14.februara, mogu računati na zateznu kamatu koja iznosi 11 odsto…

Za vlasnike i vlasnice kuća i stanova prva rata poreza na imovinu biće ove godine identična kao poslednja prošlogodišnja. U većini gradova i opština rešenja za 2019. će stići tek polovinom godine, pa će promene, tamo gde ih ima, biti vidljive tek pri plaćanju avgustovske rate, piše „Dnevnik“.

Prema zakonu, koji reguliše ovu oblast, opštine mogu da razrežu porez na imovinu u rasponu od 0,2 do 0,4 odsto tržišne vrednosti nekretnine. Cena kvadrata se određuje tako što poreznici kontaktiraju agencije za prodaju nekretnina i snimaju cene od januara do sepembra, pa na osnovu toga računaju obaveze poreza na imovinu za narednu godinu.

Ove godine rok za izmirenje obaveza pada 14. februara, a rate se izmiruju po rešenju iz 2018. godine.

Decenijama se porez u Srbiji plaćao 15. u mesecu i to tako što prva rata stiže na naplatu u februatu, s ostale tromesečeno – odnosno u maju, avgustu i poslednja u novembru. Od pre nekoliko godina uveden je nov način računanja vezano za poreski kalendar. Rok se računa na 45 dana od početka tromesečja.

Budući da se u Srbiji 15. i 16. februara obeležava Dan državnosti pa s obzirom na novu računicu zbog praznika ove godine neće biti pomeranja roka. Svi koji svoje obaveze po ovom osnovu ne ispune 14. februara mogu računati da će im se nakon toga poreske obaveze uvećavati za zateznu kamatu koja iznosi 11 odsto. Pored toga, mogu platiti i kaznu od 5.000 dinara pa je zato najbolje uzeti uplatnicu i na vreme ispuniti ovu obavezu.

 

Izvor: Dnevnik