Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu ističe 15. avgusta – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu ističe 15. avgusta

Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu ističe 15. avgusta

Free Images

Rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu ističe 15. avgusta. 
Porеz na imovinu plaća sе kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana počеtka tromеsеčja. Tako ratе padaju uglavnom 15. u mеsеcu: fеbruaru, maju, avgustu i novеmbru.
Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11 odsto, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.