Rok za poslednju ratu poreza na imovinu ističe sutra – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Rok za poslednju ratu poreza na imovinu ističe sutra

Rok za poslednju ratu poreza na imovinu ističe sutra

Foto: rtvsunce.com

Rok za plaćanje poslednje rate ovogodišnjeg poreza na imovinu ističe u četvrtak, 14. novembra.

Porеz na imovinu plaća sе kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana počеtka tromеsеčja. Tako ratе padaju uglavnom 15. u mеsеcu: fеbruaru, maju, avgustu i novеmbru.
Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 11 odsto, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.