Srbija ulazi u sistem “Evroklira“ – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Srbija ulazi u sistem “Evroklira“

Srbija ulazi u sistem “Evroklira“

Srbija je potpisala sporazum sa Evroklirom, jednom od najvećih svetskih finansijskih kuća za trgovinu hartijama od vrednosti.

Ministar finansija Siniša Mali kaže da su time obezbeđeni rast i razvoj domaćeg tržišta kapitala, a srpske vrednosne hartije globalno postaju još pouzdanije, primamljivije i kredibilnije.