Srpski dani osiguranja: Srbi i dalje osiguravaju samo šta se mora – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Srpski dani osiguranja: Srbi i dalje osiguravaju samo šta se mora

Srpski dani osiguranja: Srbi i dalje osiguravaju samo šta se mora

Tehničke rezerve srpskih osiguravajućih društava rastu i sada iznose preko 1,7 milijardi evra i garant su stabilnosti i snage kako industrije, tako i klijenata da će biti zaštićeni, rečeno je na otvaranju skupa Srpski dani osiguranja„.

Iz godine u godinu poveća se bruto premija našeg tržista i naša industrija je prošle godine rešila 6, 7 miliona polisa osiguiranja, rešila oko 790.000 odštetnih zahteva i isplatila više od 345 miliona evra svojim osiguranicima.

Nažalost, u Srbiji je osiguranje kao u razvijenom svetu neizostavnog dela porodičnog „budžeta“ i dalje nepoznanica, pa udeo osiguranja života u ukupnom iznosi tek 4,36% a neživotnih osiguranja (imovina) ne mnogo većih 6,35%.

U osiguranju kod Srba i dalje dominira samo ono „mora“ a to je osiguranje automobila, odnosno od autoodgovornosti za treće lice.

U okviru „Srpskih dana osiguranja“ između ostalog, biće reči o distribuciji osiguranja, fiansijskom izveštavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti,osiguranju poljoprivrede, načinu upravljanja rizicima.