Suficit u prošloj godini 32,2 milijarde dinara! – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Suficit u prošloj godini 32,2 milijarde dinara!

Suficit u prošloj godini 32,2 milijarde dinara!

Suficit republičkog budžeta je na kraju 2018. godine iznosio 32,2 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Prihodi su naplaćeni u iznosu od 1.179,2 milijardi dinara, dok su rashodi iznosili 1.147 milijardi dinara.
Na nivou opšte države je u protekloj godini, kao i u 2017., ostvaren fiskalni suficit u iznosu od 32,2 milijarde dinara, odnosno 0,6 odsto BDP, i primarni fiskalni suficit u iznosu od 139,4 milijarde dinara, odnosno 2,7 odsto BDP.

 

Prema godišnjem planu, na nivou opšte države je za 2018. godinu bio planiran fiskalni deficit u iznosu od 32 mlrd dinara, što znači da je ostvareni rezultat bolji za 64,2 milijarde dinara.

Kada je reč samo o decembru 2018, u tom mesecu je zabeležen deficit budžeta u iznosu od 35,2 milijarde. Naplata prihoda u decembru iznosila je 105,4 milijardi dinara, od čega se na poreske prihode odnosi 85,8 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 39,4 milijarde dinara, i akciza u iznosu od 27,8 mlrd dinara.

Neporeskih prihoda je naplaćeno 16,7 milijardi dinara, a priliv po osnovu donacija iznosio je tri milijarde dinara. Tokom decembra izvršeno je 140,6 milijardi dinara rashoda. Rashodi za zaposlene iznosili su 22 milijarde dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 25 milijardi dinara.

Najveći iznos na rashodnoj strani izdvojen je za kapitalne izdatke – 26,2 milijardi dinara. Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su tokom godine ostvarili suficit od 4,8 milijardi dinara i to: PIO fond 0,9 milijardi dinara, RFZO 1,5 milijardi i Nacionalna služba za zapošljavanje 2,5 milijardi dinara. Fond SOVO je na kraju godine u balansu.