Sve više korisnika koji koriste elektronsko bankarstvo – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Sve više korisnika koji koriste elektronsko bankarstvo

Sve više korisnika koji koriste elektronsko bankarstvo

 

Razvoj informacionih tehnologija odrazio se i na sferu bankarskog poslovanja, posebno zbog toga što je  mobilno bankarstvo postalo dostupno svim korisnicima smart telefona. Jednostavnost korišćenja i komfor koji omogućava plaćanje putem interneta, kao i stalna dostupnost ove usluge utiče na konstantni rast broja korisnika e-bankinga i m-bankinga.