Svetski dan lekara opšte medicine – RTV SUNCE Arandjelovac