Svetski dan potrošača – 15. mart – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Svetski dan potrošača – 15. mart

Svetski dan potrošača – 15. mart

 

Povodom 15. marta, Svetskog dana prava potrošača, Odeljenje republičke tržišne inspekcije Kragujevac, podseća građane na neka od osnovnih porošačkih prava, među kojima su pravo na bezbednu robu i usluge, pravo na dostupnost najnužnijih roba i usluga, pravo na obaveštenost, na pravnu zaštitu…

Republička tržišna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača prema godišnjem planu, a takođe preduzima i vanredne inspekcijske nadzore kada se postupa po predstavkama fizičkih lica – potrošača.

 

Potrošači se mogu obratiti tržišnoj inspekciji u sledećim slučajevima: kada trgovac nije jasno istakao cene na proizvodima i u cenovniku usluga, kada im trgovac nije dao račun za kupljenu robu ili izvršene usluge, kada ih trgovac nije obavestio o svojstvima robe, o načinu plaćanja, o načinu i roku isporuke robe, o načinu na koji postupa po prigovoru potrošača (ali sve to pre nego što su kupili robu),kada im daje garanciju za proizvod koja je kraća od zakonske (2 godine), kada su izjavili reklamaciju trgovcu na saobraznost robe/usluga, ali im trgovac nije odgovorio najkasnije u roku od 8 dana, ili nije rešio reklamaciju u skladu sa svojom odlukom uz njihovu saglasnost najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije odnosno 30 dana za tehničku robu, kao i u drugim situacijama propisanim Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač se obraća Udruženju potrošača, a ne tržišnoj inspekciji u slučaju kada dobije od trgovca odgovor da se reklamacija odbija kao neosnovana i odbija njegov zahtev za zamenu, odnosno popravku robe, ili povraćaj novca, a po mišljenju potrošača, prigovor na saobraznost robe/usluge je osnovan.

Potrošači na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga mogu da podnesu prijavu na sledeće načine:

Pozivom dežurnog inspektora: 034 335-211, u periodu od 07:30 – 15:30
Slanjem e-maila na trzisna.kragujevac@mtt.gov.rs
Poštom na adresu Save Kovačevića 7, 34000 Kragujevac
Direktnim dolaskom u pisarnicu Šumadijskog upravnog okruga