U državnu službu ubuduće samo oni koji prođu testove i razgovore sa psihologom – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » U državnu službu ubuduće samo oni koji prođu testove i razgovore sa psihologom

U državnu službu ubuduće samo oni koji prođu testove i razgovore sa psihologom

 

U državnu službu ubuduće će moći da stupe samo oni koji prođu testove i razgovore sa psihologom. Ceniće se njihova usmerenost ka timskom radu, radu sa kolegama, kao i sa strankama.

Na posao će biti primljeni jedino kandidati koji postignu najbolje rezultate na testovima i dobiju odlične ocene od konkursne komisije. Pravila, međutim, nalažu, da komisija ne može da „preglasa“ testove.