U planu rekonstrukcija vodovodne linije od Kačera do Garaša – RTV SUNCE Arandjelovac