Uplata prve rate za godišnji porez na imovinu za 2018 godinu – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Uplata prve rate za godišnji porez na imovinu za 2018 godinu

Uplata prve rate za godišnji porez na imovinu za 2018 godinu

 

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februar rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2018. godinu

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za 2018. godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2017. godinu. 

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.