Uvođenje u vojnu evidenciju – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Uvođenje u vojnu evidenciju

Uvođenje u vojnu evidenciju

Ministarstvo odbrane Srbije obaveštava sva lica muškog pola, državljane republike Srbije, rođena 2002.godine i starijih godišta, koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju da su dužni da to učine do 28.februara.

Uvođenje u vojnu evidenciju se obavlja u opštinskoj kancelariji u zgradi policije u Aranđelovcu radnim danima od 9 do 15 časova. U sredu 22.januara treba da se prijave svi regruti čije je početno slovo prezimena D,DJ,E,Ž,Z,I.

Regrut je u obavezi da sa sobom ponese ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi njegov identitet.