Uvođenje u vojnu evidenciju – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Uvođenje u vojnu evidenciju

Uvođenje u vojnu evidenciju

Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 2002. godine da ispune svoju zakonsku obavezu uvodjenja u vojnu evidenciju, kao i starijih godišta, koji iz bilo kojih razloga nisu uvedeni u evidenciju.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu od 13.januara do 28. februara može se uraditi u zgradi Policijske stanice u Aranđelovcu, II sprat kancelarija broj 30, prema objavljenim terminima javljanja prema početnim slovima prezimena.

U ponedeljak, 20-og januara, od 9 do 14 časova, treba da se jave regruti čija prezimena počinju na A, B, V i G.

Potrebno je poneti ličnu kartu ili drugu ispravu na osnovu koje je moguće utvrditi identitet