Vizija gradova u budućnosti – simbioza starog i novog – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Vizija gradova u budućnosti – simbioza starog i novog

Vizija gradova u budućnosti – simbioza starog i novog

Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac u okviru Noći istraživača biće domaćin prezentacije pod nazivom Vizija gradova u budućnosti – simbioza starog i novog koja će se održati u petak 27.09.2019. godine.

Cilj postavke je da prikaže i vizuelno dočara više mogućnosti i ideja kako će izgledati naši gradovi, nasleđe i objekti u budućnosti. Da li ćemo živeti u objektima koje smo nadziđivali na već postojeće ili ćemo između postojećih objekata interpolirati nove?

Da li će ti novi objekti biti zidani po ugledu na stare, u skladu sa ambijentalnim okruženjem ili će negirati zatečeno stanje i biti predstavnici savremene arhitekture koja će načinom oblikovanja i uoptrebom materijala praviti jasnu distancu od suseda?

Da li će se naša svest o ekologiji promeniti u budućnosti, pa ćemo imati eko gradove ili će oni biti futuristički, sa gustim urbanim matricama i novim saobraćajnim sistemima?

Ova radionica će nam dočarati kako bi koja varijanta izgledala i na koji način je doživljavaju učesnici.