Zasađena nova stabla u parku BB – RTV SUNCE Arandjelovac