Zaštitniku građana 2018. obratilo se više od 9.000 građana – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Zaštitniku građana 2018. obratilo se više od 9.000 građana

Zaštitniku građana 2018. obratilo se više od 9.000 građana

Zaštitnik građana Zoran Pašalić danas je predao Narodnoj skupštini Srbije Redovan godišnji izveštaj za 2018. godinu, u kojem se, pored ostalog, ukazuje se njegovoj instituciji tokom prošle godine obratilo se više od 9.000 građana.

U dokumentu koji je u celosti objavljen na sajtu institucije, precizira se da je Zaštitnik građana primio preko 3.000 pritužbi u kojima su građani ukazivali na povrede svojih prava.

pasalic

Tanjug,Dimitije Goll

U najvećem broju su se žalili na kršenje prava u oblasti dobre uprave, ekonomsko-imovinskoj i socijalnoj sferi.

Tačnije, posebno govore o povredi prava u oblasti rada poreske uprave, nezakonitog rada izvršitelja, ali i neefikasnoj sudskoj upravi, čiji rad Zaštitnik građana nije nadležan da kontroliše, konstatuje se u izveštaju od 119 strana.

Broj primljenih predmeta iznosi 3.338 od čega je bilo 3.282 pritužbe i 56 predmeta pokrenutih po sopstvenoj inicijativi.

Zaštitnik građana je okončao rad u 2.346 predmeta. Istovremeno, razmatrano je i oko 2.720 predmeta iz ranijih godina od čega je okončan rad na 1.443.

U toku 2018. godine Zaštitnik građana je uputio 497 preporuka organima uprave, od kojih su se 144 odnosile na unapređenje poštovanja rodne ravnopravnosti.

Takođe dao je 37 mišljenja povodom nacrta raznih zakona i postupanja ministarstava.

Izvor: Tanjug