2. Sednica Saveta za Bezbednost opštine Aranđelovac – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » 2. Sednica Saveta za Bezbednost opštine Aranđelovac

2. Sednica Saveta za Bezbednost opštine Aranđelovac

 

Na Sednici koja je održana 21.11.2018. godine, u maloj sali Skupštine opštine Aranđelovac, sa početkom u 12 sati doneti su bitni zaključci u daljoj borbi za bezbedniji Aranđelovac:

Donošenje Odluke o uvođenju SOS broja.
-U saradnji sa Policijskom upravom u Kragujevcu obezbeđen je SOS broj na koji će svako moći anonimno da prijavi bilo koju radnju za koju smatra da predstavlja izvršenje nekog krivičnog dela.

SOS broj je 066/889-20-15

Donošenje Rešenja o formiranju radne grupe za prevenciju bolesti zavisnosti, narkomanije i maloletničke delikvencije.
-Savet za bezbednost formirao je Radnu grupu za prevenciju bolesti zavisnosti, narkomanije i maloletničke delikvencije i dogovoreno je da će istu činiti:

-2 predstavnika Zdravstvenog centra Aranđelovac ( psihijatar i psiholog po struci );
-1 predstavnik Centra za socijalni rad ( psiholog po struci )
-1 predstavnik Ugruženja za društveni razvoj „Ja sam za“ ( psiholog po struci )
-1 predstavnik PS Aranđelovac
-1 predstavnik Osnovnog suda u Aranđelovcu
-1 predstavnik Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu
-1 predstavnik Prekršajnog suda u Aranđelovcu
-1 predstavnik građana
-3 predstavnika đačkih parlamenata srednjih škola

Takođe, u vezi sa formiranjem radne grupe donet je Zaključak da se napravi i Centar za edukaciju mladih, koji će se baviti svim problemima mladih i savetovanjima u kojima će raditi stručna lica a ne samo problemima bolesti zavisnosti i narkomanije.

Pokretanje inicijative MUP-a za podizanje PS u Aranđelovcu u rang prve kategorije.
-Jednoglasnio je usvojena inicijativa da se od MUP-a zatraži da se Policijska stanica u Aranđelovcu podigne u rang prve kategorije, čime bi se obezbedio veći broj policajaca u PS u Aranđelovcu, a sami tim i neophodno ljudstvo u svojstvu školskih policajaca.

U narednim danima biće donete i zvanične odluke koje su usvojene na sednici Saveta za bezbednost.

Arhive