Aktivna preduzeća duguju skoro 200 miliona evra za porez – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Aktivna preduzeća duguju skoro 200 miliona evra za porez

Aktivna preduzeća duguju skoro 200 miliona evra za porez

 

Aktivna preduzeća u Srbiji imaju poreski dug od skoro dvesta miliona evra.neka od preduzeća dužnika pojavlju je se već godinama na tim spiskovima.A spisak predvode likvidirane državne banke,pre svega Beo banka,a zatim Invest banka.