Analiza akcionog plana štaba za vanredne situacije – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Analiza akcionog plana štaba za vanredne situacije

Analiza akcionog plana štaba za vanredne situacije

 

„Razvoj lokalne zajednice za delovanje u nesrećama“ održane 21. i 22. februara u Gornjem Milanovcu, urađena je i analiza Akcionog plana komandno – simulacione vežbe.

Pored komandanta štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac, predsednika opštine Dejana Kovačevića i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije, na sastanku u zgradi Okružnog načelstva prisustvovali su i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Ivan Radivojević iz Nacionalnog trening centra za vanredne situacije i gospodin ĐulaLošanc, koordinator razvoja programapriprema za delovanje u nesrećama ispred Crvenog krsta Srbije.

„Mislim da smo sa aktivnostima koje smo preduzeli, neke potpuno, neke delimično završili. Kada su u pitanju vanredne situacije te aktivnosti nije moguće nikada do kraja završiti, uvek ćemo morati da se nadograđujemo, da se dodatno obučavamo i da budemo spremni za sve neželjene situacije koje će se dešavati u budućnosti. Želim da pohvalim rad našeg Štaba i mislim da smo postavili dosta dobre temelje i startne osnove u ovom novom sastavu, imajući u vidu kako je sve to funkcionisalo u nekom prethodnom periodu. Ovi sertifikati koji dolaze od Ministarstva unutrašnjih poslova i Crvenog krsta Srbije, daju nam jednu obavezu, da svaki sledeći put budemo sve bolji i bolji“, rekao je komandant opštinskog štaba i predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

„Sa zadovoljstvom mogu da istaknem da je štab za vanredne situacije tokom 2017. godine radio planski i organizovano. Svi predviđeni zadaci godišnjim planom su realizovani, jedino nam je ostala obaveza formiranja jedinice civilne zaštite što nam je u planu za naredni period. Takođe, blagovremeno smo izradili Operativni plan odbrane od poplava u cilju preventivnog smanjenja rizika od poplava. U tu svrhu Javno preduzeće za izgradnju izvelo je radove na uređenju i čišćenju reka i potoka, kako na gradskom, tako i na prigradskom području. Očišćeno je 3,5 kilometara reka i potoka, iskopano 20 kilometara kanala i propusta za regulaciju površinskih voda na putevima i saobraćajnicama i ugrađeno 580m cevi, koje pored zaštite puteva imaju funkciju zaštite od poplava, klizišta i odrona. U ovoj godini očekujemo početak radova na sanaciji korita potokaJakljevo, čija je vrednost 21 milion dinara. Deonica na kojoj su predviđeni radovi je od mosta u ulici Milutina Todorovića Žice, uzvodno do ulice Natalije Carević. Takođe, u saradnji sa Nacionalnim trening centrom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u svim osnovnim školama na teritoriji opštine organizovana je obuka i uručeni su Porodični priručnici svim učenicima za ponašanje u vanrednim situacijama“, rekao je načelnik štaba za vanredne situacije Milorad Dimitrijević.
Dimitrijević je istakao da je jedan od ključnih zadataka Civilne zaštite obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva.

„U prošloj godini Opština je investirala i uložila značajna sredstva, oko 3,5 miliona dinara u izgradnju elektronskog sistema za javno uzbunjivanje stanovništva. Takođe su uložena sredstva za popravku sistema električnih sirena koje nisu bile u funkciji, a utvrđeno je proverom sistema koji se zvanično aktivira 5. avgusta svake godine“, istakao je Dimitrijević.

Na sastanku je rečeno da je aktom predsednika opštine, komandanta Štaba za vanredne situacije, formiran stručni tim za izradu Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Od 12 vrsta opasnosti definisanih po metodologiji za izradu Procene radi se o 9 vrsta opasnosti koje će se utvrditi i rangirati prema stepenu ugroženosti. Očekuje se da Procene ugroženosti bude završena do kraja ovog meseca nakon čega će biti upućena na saglasnost nadležnom ministarstvu. Nakon usvajanja od strane Skupštine opštine, očekuje se izradu Planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Od ne realizovanih zadataka štaba načelnik je istakao formiranje jedinica civilne zaštite opšte namene.

„Bilo je inicijative za dobrovoljan pristup ali je nedovoljan broj zainteresovanih. Po važećem zakonu nije dozvoljena popuna iz evidencije vojne, radne i materijalne obaveze Centra Ministarstva odbrane“, rekao je on.

Dimitrijević se osvrnuo i na zadatke kojima će se opštinski štab za vanredne situacije baviti u tekućoj godini. Kao glavne zadatke naveo je izradu planova zaštite i spašavanja, izradu Operativnog plana za odbranu od poplava za 2018. godinu, obuka poverenika civilne zaštite, nakon sprovedenih izbora za izbor Saveta mesnih zajednica, kao i nabavka dela opreme za zaštitu i spasavanje.

Nakon izlaganja načelnika sektora za vanredne situacije, prisutnima se obratio i komandant štaba za vanredne situacije, predsednik opštine Dejan Kovačević koji je sumirajući utiske sa same komandno – simulacione vežbe i analizirajući šta je sve Štab za vanredne situacije učinio u prethodnoj godini istakao da je ovaj sastanak danas bio neki vid nastavka simulacione vežbe u vidu dodele sertifikata učesnicima.
„Prošle godine smo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Sektorom za vanredne situacije i Crvenim krstom odradili komandno – simulacionu mrežu u kojoj smo videli sve prednosti i nedostatke u funkcionisanju samog Štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac. Nakon toga smo izradili akcioni plan kojim smo predvideli kako ćemo te nedostatke da otklonimo. Danas smo sve to analizirali, dobili sertifikate o uspešno završenoj vežbi. Želim da istaknem da sam zadovoljan radom Štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac u protekloj godini. Dosta toga smo uspeli da uradimo, za dosta toga smo spremni u 2018. godini. Nadam se da ćemo imati prilike da kroz formiranje jedinice civilne zaštite, koji nam je jedan od zadataka koji je ostao nezavršen prethodne godine, uspeti da imamo jedno operativno telo koje će moći u vanrednim situacijama na najbolji mogući način da odgovori svim zahtevima koji se pred njega postavljaju.“

Ivan Radivojević iz Nacionalnog trening centra za vanredne situacije je izneo svoje viđenje rada Štaba godinu dana nakon vežbe i osvrnuo se na implementaciju akcionog plana.

„Ono što je primećeno u opštini Gornji Milanovac od same komandno – simulacione mreže februara 2017. godine, do današnjeg dana, zaista je jedan ozbiljan pomak. Radilo se zaista dosta i kroz današnju analizu i kroz ovaj rad koji smo projektovali u današnjem danu zaista se videlo da je opštinski štab za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac uradio dosta na formiranju jedinice opšte namene civilne zaštite. Uradilo se dosta, a još ćemo raditi u saradnji sa Nacionalnim trening centrom na obuci poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite. Do sada je dosta urađeno na sređivanju vodotokova, oko brana je takođe dosta urađeno. Videli smo da je Štab imao dosta aktivnosti tokom godine. Štab treba da nastavi da radi i da se sastaje ovim tempom i ja sam siguran da je Opštinska uprava zaista učinila maksimalan napor da sve funkcioniše u najboljem redu. U budućnosti možemo samo očekivati dobre rezultate“, naglasio je Radivojević.

Radivojević je na kraju svog obraćanja istakao da je rad na preventivi jedini pravi put kako da se predupredi vanredna situacija i ukoliko do nje dođe kako da se reaguje.

Glas zapadne Srbije