Analiza zemljišta pomoću aplikacije – manji troškovi, a veći prinos – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Analiza zemljišta pomoću aplikacije – manji troškovi, a veći prinos

Analiza zemljišta pomoću aplikacije – manji troškovi, a veći prinos

Od ove jeseni, agronomi 22 Savetodavne stručne službe, analizu zemljišta rade i pomoću mobilne aplikacije ministarstva poljoprivrede.

Posle skidanja useva, a pre dubokog oranja, zemljište se uzorkuje za agrohemijsku analizu. Na hektaru, uzorak za analizu agromoni uzimaju sa 25 mesta, a pomoću mobilne aplikacije određuju koridinate parcele, i podatke odmah šalju u bazu.