Asfalt na beogradskim ulicama i mostovima brzo propada, ko dobija „crveni karton“ – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Srbija » Asfalt na beogradskim ulicama i mostovima brzo propada, ko dobija „crveni karton“

Asfalt na beogradskim ulicama i mostovima brzo propada, ko dobija „crveni karton“

Na snegu posebna skijaška disciplina i to za one koji vole adrenalin, vožnja po izbočinama, ali ne valja kada ih imamo na asfaltu. Kolovoz je najčešće oštećen na autobuskim stajalištima i u žutim trakama.

Prof. dr Goran Mladenović sa Građevinskog fakulteta kaže da bitumenu, odnosno asfaltnoj mešavini manje odgovara sporo opterećenje ili stacionarno opterećenje.

„Zači, kada se vozila zaustavljaju, to su teška vozila sa velikim opterećenjem i ona staju na tim stajalištima i to je nepovoljno za asfaltne mešavine“, rekao je Mladenović.

U svetu se upotrebljava oko osam vrsta asfalta, ali najčešće tri tipa. Tako je i na našim putevima. Tip asfalta i debljina zavise od saobraćajnog opterećenja i klime.

„Putnička vozila minimalno utiču na oštećenja kolovoznih kontrukcija i asfaltnih slojeva i da sa porastom opterećenja eksponencijalno rastu oštećenja, tako da preopterećene osovine su te koje dominantno utiču na oštećenje asfaltnih slojeva“, kaže Mladenović.

U specijalnim laboratorijama ispituje se kvalitet asfalta koji stiže iz asfaltnih baza i onaj koji je već ugrađen u kolovoz.

Vladimir Jokić iz Laboratorija za puteve IMS ukazuje da uzorak asfalt betona – uzorak i habajućeg sloja kolovozne konstrukcije koji je direktno izložen saobraćajnom opterećenju je relativno dobar, zatvoren je.

Prema njegovim rečima, nema vidiljivih površinskih šupljina i dosta je dobro zbijen.

Asfalt ne bi trebalo postavljati po kiši i kada je temperatura vazduha niža od 10 stepeni.

Jokić kaže da kapi kiše prodiru dublje u asfaltnu masu i usled visoke temperature samog asfalta one naglo isparavaju i mogu da oštete sloj bitumenskog filma oko zrna agregata – to se zove blisterovanje i to se dešava ali ređe.

Na dan otvaranja, preko Brankovog mosta prešlo je oko 150.000 ljudi. Danas preko mosta pređe 90.000 vozila, a projektovan je za mnogo manji broj. Slično je i sa Gazelom – i do 150.000 vozila na dan, tri puta više od onoga za šta je projektovana.

Po standardima, kvalitetan asflat bi trebalo da traje 15 do 20 godina. Međutim, kažu stručnjaci, i najkvalitetniji nije otporan na preveliko opterećenje i loše održavanje.

Izvor: rts.rs