Besplatne banje za penzionere s najnižim primanjima – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Besplatne banje za penzionere s najnižim primanjima

Besplatne banje za penzionere s najnižim primanjima

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja.

Pravo da se jave imaju svi korisnici čija penzija iznosi do 27.775 dinara. Uslov je i da nemaju druga lična primanja .Prijavljivanje je do 7.septembra.