Bez kvoruma na današnjoj sednici SO Aranđelovac – RTV SUNCE Arandjelovac