Bez plaćanja svih sudskih taksi ako se spor reši medijacijom – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Bez plaćanja svih sudskih taksi ako se spor reši medijacijom

Bez plaćanja svih sudskih taksi ako se spor reši medijacijom

 

Stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji od 1. januara biće oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji stupa na snagu prvog dana 2019. godine.

Arhive