Danas je Krstovdan, dan strogog posta – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Danas je Krstovdan, dan strogog posta

Danas je Krstovdan, dan strogog posta

 

Na Krstovdan je dobro da poslodavci isplate svoje radnike. Ovaj običaj nastao je u stara vremena jer su se na današnji dan isplaćivali radnici koji su čuvali polja od Đurđevdana do Krstovdana.

 

Krstovdan

Krstovdan, Foto: Profimedia

Hrišćani danas slave jesenji Krstovdan koji predstavlja praznovanje dva praznika u vezi sa Časnim Krstom Hristovim: prvo pronalazak Časnog Krsta na Golgoti, i drugo povratak Časnog Krsta iz Persije opet u Jerusalim.

Obilazeći Svetu Zemlju, sveta carica Jelena namerila je da potraži Časni Krst Hristov. Neki starac Jevrejin, po imenu Juda, jedini je znao mesto gde se Krst nalazi, pa prisiljen od carice, izjavi, da je Krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrijan.

Carica naredi da poruše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu, nađoše tri krsta. Dok je carica bila u nedoumici, kako da raspozna Krst Hristov, prolazila je mimo toga mesta pratnja sa mrtvacem.

Tada je patrijarh Makarije rekao, da stave na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada su stavili prvi i drugi krst, mrtvac je ležao nepromenjeno.

A kada su stavili na to treći krst, mrtvac je oživeo. Po tome su prepoznali, da je to Časni i životvorni Krst Hristov. Stavili su ga potom i na jednu bolesnu ženu, i žena ozdravi.

Tada je patrijarh uzdigao Krst, da ga sav narod vidi, a narod je sa suzama pevao: „Gospode pomiluj!” Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi u njega Časni Krst.Kasnije car Hozroj osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese Krst Gospodnji u Persiju. U Persiji je Krst ležao četrnaest godina.

Grčki car Iraklije 628. godine pobedio je Hozroja i sa slavom povratio Krst u Jerusalim. Kada je ušao u grad, car Iraklije je nosio Krst na svojim leđima.

Ali najedanput car je stao i nije mogao ni koraka da kroči. Patrijarh Zaharija vide angela, koji je sprečio cara da u raskošnom carskom odelu ide pod Krstom i to po onom putu po kome je Gospod, bos i ponižen, hodao.

Arhive