Danas je Svetski dan zdravlja – RTV SUNCE Arandjelovac
Home » Aranđelovac » Danas je Svetski dan zdravlja

Danas je Svetski dan zdravlja

 

Ipak, ako znamo da u 21. veku oko polovine svetske populacije i dalje nije pokriveno paketom osnovnih zdravstvenih usluga, a da oko 100 miliona ljudi godišnje dotakne liniju ekstremnog siromaštva upravo zbog izdataka za zdravstvene usluge i medicinsku negu, jasno je da je ostvarenje tog cilja i dalje poražavajuće daleko.

Upravo zbog toga, 7. april – Svetski dan zdravlja, koji se obeležava upravo na dan osnivanja SZO,  ove godine, na 70. rođendan ove međunarodne organizacije, posvećen je upravo važnosti dostizanja ovog univerzalnog cilja – ZDRAVLjE ZA SVE!

Istorija se piše ljudskim postignućima. Mnogo toga nekada nezamislivog postalo je moguće – od kontrole vatre, preko vakcina, sletanja čoveka na površinu Meseca, sve do bežične komunikacije i razmene podataka s jednog kraja sveta na drugi pomoću samo jednog klika. Ipak, i sa takvim ogromnim civilizacijskim pomacima, mnogi bazični ciljevi su još pred nama… Jedan od njih je univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom za sve ljude sveta.

„Niko ne bi smeo da bira između smrti i finansijske propasti! Niko ne bi smeo da bira da li će kupiti lek ili hranu!“, zvaničan je stav visokog rukovodstva SZO. Ipak, stvari trenutno izgledaju ovako:

  • Najmanje polovina svetske populacije trenutno nema mogućnost da sebi obezbedi osnovnu zdravstvenu zaštitu.
  • Skoro 100 miliona ljudi širom sveta, usled toga što zdravstvene usluge mora da plati direktno “iz džepa”,  dovodi se u stanje ekstremnog siromaštva, odnosno prinuđeni su da žive sa manje od 1,9 dolara dnevno.
  • Preko 800 miliona ljudi, što je skoro 12% svetske populacije, troši preko 10% svog kućnog budžeta na troškove zdravstvene zaštite za sebe, svoju bolesnu decu i/ili druge članove porodice.  Takve situacije dovode do tzv. “katastrofičnih troškova”.
  • Pojava katastrofičnih troškova za zdravstvene usluge i plaćanje “iz džepa” veliki je problem čak i u razvijenim zemljama Evrope, Latinske Amerike i dela Azije, u kojima je dostignut visok nivo dostupnosti zdravstvene zaštite.